Shapers' Polska

Partner w produkcji, modyfikacjach i usługach serwisu form i narzędzi.

Shapers' Polska
wersja en

Ogłoszenia

Shapers’ Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pragnie poinformować, że realizuje projekt pt.: „Opracowanie nowatorskiego rozwiązania w zakresie uniwersalnych form do produkcji elementów samochodowych z tworzyw sztucznych w ramach prac B+R” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Szczegóły projektu w pliku .doc>>


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/INNOMOTO/2017 dotyczące wyboru podwykonawcy, któremu zostanie zlecona część prac merytorycznych projektu.

Usługa badawcza jest planowana w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach Konkursu nr 6 w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r.

POBIERZ ZAPYTANIE W PLIKU DOC>>

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego>>
Załącznik nr 3 do protokołu>>